XI Congresso Internacional da Academia Brasileira de Direito do Trabalho

Palestrante

Palestrante

Óscar Requena Montes

Profesor Ayudante Doctor en la Universitat de València Dpto. de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Aquest missatge ha estat generat des d’un compte de la
Universitat de València per a les finalitats pròpies de
la institució. El seu contingut es considera
confidencial i, llevat que la seua naturalesa així ho
exigisca, no se’n permet la reproducció o distribució
sense autorització expressa. Si heu rebut indegudament
el correu, us demanem que advertiu d’aquest fet al
remitent i que l’elimineu. En el lloc web institucional
de la Universitat de València podeu consultar les
nostres condicions d’ús i polítiques de privacitat pel
que fa a l’enviament de correu electrònic
(http://links.uv.es/E0GKasq,
http://links.uv.es/26uC3dX). Podeu comunicar qualsevol
incidència relacionada amb la recepció dels nostres
correus electrònics, i en particular aquelles que es
relacionen amb la seguretat